D’anguiles i pous

“Vaig treure set persones de dins els pous”.

Antoni Serra Crespí “De Can Panxa” (Sa Pobla, 1923). L’amo en Toni va compaginar les feines de forner i bussejador. Arriscà la vida desenes de vegades amollant-se dins els pous per arreglar montures i treurer-hi persones. Pescador d’anguiles, caçador, i per damunt de tot buferer. Publicada a l’ARA-balears dia 11 de maig de 2014.

Heu fet molta vida dins s’Albufera, no és cert?

L’he trescada molt tota la vida perquè hi he pescat, hi he caçat, hi hem conrat arròs… L’hem viscuda molt a Sa Bufera (1). És molt gran, pensa que té 4.444 quarterades (2) i molts de racons. Crec que els he trepitjat tots.

 

antoni serra, sa pobla 1923

És cert que hi havia tantes anguiles a s’Albufera?

N’hi ha que no ho creuran, però en un sol dia en vam pescar 14 tones. D’allò fa poc més de 60 anys. Les pescàrem amb la parança: És una síquia modificada que tenia una comporta. Les anguiles hi entraven, però no podien sortir perquè les tancàvem amb una comporta. Quan n’hi havia moltes buidàvem la síquia d’aigua i les trèiem.

Qui vos comprava tantes anguiles?

Normalment es venien a Mallorca, però aquestes les va comprar totes un vaixell italià, per fer-les fumades a Itàlia. Férem molts de viatges amb un remolc i les carregàrem al vaixell, a dins el Gran Canal. Hi havia anguiles escampades per tot el camí, botaven del remolc.

No tots els anys se’n pescava tanta supòs.

No, però altres anys en trèiem 3 o 4 tones de dins la parança. Llavors pescàvem molta d’encesa també. El vespre s’encén un fanal dins un bot, un rema poc a poc i l’altra dona fitora al peix que veu. També es pescava anguila amb moranell i de cuc, o cucada (3), sobretot els vespres de mal temps. Quan fa trons i llamps i el torrent ve ple, elles se mouen més.

Hi havia altres maneres de pescar-les?

N’hi havia tantes que dins un siquió de qualsevol vela (4), en treien per menjar les que volien. Amb un llençol i 4 canyes n’agafaves. Hi havia gent que caminava per dins les síquies i canals palpant el fang i agafant-les amb les mans, n’aguantaven amb les dents i tot.

Hi ha moltes castes d’anguila?

Hi ha l’anguila correguda, és la que ja se’n van a la mar a criar, té la panxa blanca i la carn és més fluixa. Després hi ha el cabot, que és una anguila gruixada, i també hi ha la borda, que s’agafa d’estiu. També record que d’al·lots trobàvem pilots d’anguila molt petita. Jugàvem a desfer-les amb les mans per desbaratar-les. És anguila que just arriba a s’Albufera.

Es pescava altre peix?

Orada sobretot. Amb la parança en trèiem molta, de fins a 4 quilos. També amb l’arquet (5) se’n agafaven. Quan els pescadors veien ruer (6), era que les orades feien esbart per sortir cap a la mar. “Allà hi ha ruer!”, i les paraven l’arquet per mirar d’agafar-les. També agafaven pelaies (7) i llops, i dins el fang trèiem molta copinya (8) amb les mans.

Com és que ja no hi ha tantes anguiles?

Perquè l’aigua ja no és neta. La brutor del poble pega a s’Albufera i a més els hotels xuclen l’aigua bona que hauria d’arribar-hi. Llavors, ja no se sembra arròs, i l’albufera s’ha closa i està massa bruta. Aquí on noltros sembràvem arròs, ara just hi ha canyet i les síquies ja no hi són.

Com va ser que vos vau fer bussejador?

Un conco meu s’hi dedicava professionalment. Es tirava als pous a arreglar les montures (9), sense botelles. Vaig acompanyar-lo a un pou i me va dir: “He deixat una clau al fons, m’hauré de tornar a tirar perquè tu no hi arribaràs, hi ha 20 pams d’aigua”. M’hi vaig tirar i la vaig treure. Va ser una prova que em va fer, jo tenia 14 anys. L’endemà però, ell va morir al pou de Can Llebre, que feia gas (10). De llavors en vaig agafar el relleu.

A banda d’arreglar montures, quines altres feines fèieu dins els pous?

Vaig treure gent que moria a dins. Vaig treure set persones de dins els pous. El primer pic, jo i un amic traguérem tres homos. Hi havien tirat dinamita. Dins el pou hi havia gas, i allò els va matar un després s’altre. També vaig treure una dona que s’havia penjat d’un, la corda es va rompre i caigué dins el pou.

Com van ser els altres casos?

Una altra dona que havia desaparegut feia 8 dies la trobaren dins un pou i em demanaren per treurer-la. Llavors altres dos homes d’un altre, també per haver alenat gas. Mai vaig voler cobrar un cèntim a ningú per treure un mort. També vaig treure un bomber a punt de morir i el vam reanimar. Varen ser moltes situacions de perill, però sempre vaig estar tranquil i per això ho podia fer.

Com es podia saber si un pou feia gas?

Jo anava baixant i a mitjan pou encenia un cigarro. Llavors baixava poc a poc, si el cigarro s’apagava, era que hi havia gas i havies de pujar tot d’una.

1. Sa Bufera. Topònim local per designar s’Albufera.

 1. Mite popular: Es Fangar, S’Avall i altres grans possessions tenen 4444 quarterades.
 2. Cucada. Manat de cucs de terra fermats a una ginya i una canya.
 3. Vela. Bocí de terra que es conra.
 4. Arquet. Ormeig d’arrossec que fa una mànega, semblant a l’artet.
 5. Ruer. Quan el peix es mou i rua la superfície de l’aigua en calma.
 6. Pelaia. El peix pla Solea vulgaris.
 7. Copinya. Enclotxa de l’espècie Ruditapes decussatus.
 8. Montura. Enginy mecànic per treure l’aigua dels pous.
 9. Molts de pous generen gasos toxics mortals.

808 comentaris

 • million hits secret review

  02/04/2016 6:20

  It truly is rare to encounter an experienced person in whom you can have some confidence. In the world in the present day, nobody definitely cares about showing others the best way in this subject matter. How fortunate I am to have definitely found such a wonderful site as this. It is really people like you exactly who make a true difference currently through the ideas they reveal.

 • million hits secret review

  01/04/2016 3:17

  I just wanted to inform you how much I appreciate all you’ve shared to help enhance the lives of people in this subject matter. Through your own articles, we’ve gone from just a beginner to a professional in the area. It truly is truly a tribute to your work. Thanks

 • guess canada outlet

 • waman pills reviews

  28/03/2015 13:07

  men enlargement pills http://www.progexpo.it/download/8N298/ top ten male enhancement pills

 • polo ralph lauren australia

  09/02/2015 8:59

 • toms outlet online

  26/01/2015 16:24

 • authentic coach outlet store online

  27/12/2014 23:24

Comenta

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús